Aanmelding en plaatsing

Wanneer duidelijk is dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan een reguliere basisschool kan bieden, kan een SBO plaatsing tot de mogelijkheden horen. Hiervoor is een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig. De huidige school (of een andere organisatie) van uw kind vraagt deze samen met u aan.

U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en kennismaken op onze school. Wij geven u graag antwoord op uw vragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur van de school.

U kunt uw kind inschrijven op onze school zodra de TLV is afgegeven door het samenwerkingsverband. Leerlingen voor de groepen 1 en 2 kunnen ieder moment starten. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen na de zomervakantie of na de kerstvakantie starten.