Ons onderwijs

Op onze school zijn twee groepen voor jonge risico kinderen; de Dolfijnen en de Guppies. Deze JRK-groepen zijn observatiegroepen voor leerlingen van 4 tot 7 jaar. De leerlingen in deze groepen hebben meer zorg nodig dan een reguliere basisschool kan bieden. Vaak is nog niet geheel duidelijk welke hulp en begeleiding het meest passend is voor deze leerlingen.
In de JRK-groepen is iedere dag zowel een groepsleerkracht en als een onderwijsassistent aanwezig. Uitgangspunt voor de JRK-groepen is het ervaringsgericht onderwijs. Dat houdt in dat het welbevinden en de betrokkenheid van iedere leerling voorop staat. Verder zijn structuur en veiligheid erg belangrijk.

Samen met het zorgteam wordt de ontwikkeling van de leerlingen nauw gevolgd middels het ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig om de begeleiding nog beter te kunnen afstemmen. Uiteraard worden ouders/verzorgers hierin constant betrokken.

Na verloop van tijd wordt met elkaar besloten welke onderwijsplek het best passend is voor de leerling en of de leerling op SBO Het Kompas kan blijven of beter uit kan stromen naar een andere vorm van onderwijs.

Vanaf groep 5 wordt er gekeken naar het uitstroomperspectief van een leerling. Is de verwachting dat een leerling na groep 8 uitstroomt naar het VMBO, naar het praktijkonderwijs of anders? Op basis van het uitstroomperspectief worden de groepen ingedeeld. Leerlingen in de hogere groepen zitten in een praktijk- of een VMBO-klas. Hierdoor kan het leerstofaanbod nog beter afgestemd worden.

De leerlingen uit de praktijk-klassen krijgen ook praktijklessen; koken, techniek, natuur.