Visie en identeit

SBO Het Kompas is een openbare school en dat betekent dat iedereen bij ons op school welkom is, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. We schenken aandacht aan verschillende religies en levensbeschouwingen en aan uiteenlopende denkbeelden en meningen. We laten leerlingen ervaren dat mensen van elkaar verschillen, dat mensen verschillende talenten hebben en dat niet iedereen dezelfde gewoontes of opvattingen heeft, ook al wonen ze bij elkaar in de buurt. Op SBO Het Kompas leren wij de leerlingen met deze verschillen om te gaan en respect en begrip voor elkaar te hebben. Maar we leren ze ook om door de verschillen heen, de overeenkomsten tussen mensen te zien.
Het kind en zijn (onderwijs) behoeften staan centraal bij ons op school. SBO Het Kompas wil een plek zijn waar kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het plezier hebben met elkaar en het plezier hebben in het leren, hoort bij een goede leeromgeving. De teamleden van SBO Het Kompas zijn geschoolde professionals, die altijd zullen proberen een passende manier van werken te vinden voor je kind.
De leeromgeving is zo ingericht, dat iedere leerling goed tot zijn recht komt en op een positieve manier wordt benaderd. Kinderen zijn daardoor meer betrokken, gemotiveerd en gaan met plezier naar school.

SBO Het Kompas biedt onderwijs dat nauw aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Door de expertise en de extra ondersteuning binnen de school lukt dat vaak beter dan op een reguliere school.
Aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen komen wij tegemoet door
➢ het werken in kleine groepen
➢ het bieden van structuur
➢ verschillende pedagogische en didactische benaderingen
➢ in kaart te brengen hoe een kind het beste tot zijn recht komt en daar ook naar te handelen
➢ te voorzien in instructiebehoeften (basis-, verlengde en verkorte instructie)
➢ aandacht te hebben voor gewenst gedrag
➢ het bieden van specialistische begeleiding
➢ structureel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling

Talent, temperament en tempo van de leerlingen mogen verschillen; daar proberen we in ons onderwijs zo goed mogelijk rekening mee te houden.