Organisatie

SBO Het Kompas is een openbare school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op onze school werken wij met kleine klassen van maximaal 15 leerlingen. Naast een leerkracht kan er ook ondersteuning van een onderwijsassistent zijn. Zo kunnen wij extra aandacht geven aan onze leerlingen die vaak wat meer begeleiding nodig hebben.
Geen enkel kind is hetzelfde en voor elk kind maken wij een plan met eigen leerdoelen, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief (OPP). Wij willen kinderen voldoende uitdaging bieden. Wij houden er rekening mee dat elk kind de kans moet krijgen om te groeien in zijn of haar zelfvertrouwen en om succes te ervaren. Hierin werken wij graag samen met ouders/verzorgers en indien relevant, externe hulpverleners.

Wij vinden het voor kinderen belangrijk dat zij in een veilige omgeving kunnen functioneren, maar ook dat zij leren om zelf bij te dragen aan een veilige en prettige omgeving. Naast de leervakken krijgen de kinderen dan ook lessen voor het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, goed burgerschap en mediawijsheid.