Basisonderwijs

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar heeft onze school groepen die passen bij de leeftijd en (leer)ontwikkeling van een kind. Bij de indeling van de kinderen in groepen kijken we goed naar hun onderwijsbehoeften en het leertempo. Het ene kind is het andere niet. We plaatsen kinderen in de groepen waarvan wij denken dat het aanbod het beste tegemoet komt aan wat ze nodig hebben. Binnen het speciaal basisonderwijs wordt gewerkt met kleinere groepen dan in het gewone basisonderwijs. In een groep zitten maximaal 15 leerlingen.

Een bijzondere afdeling vormen de kleutergroepen, ook wel de JRK-groepen genoemd. (JRK staat voor Jonge Risico Kinderen). Deze groepen hebben maximaal 12 kinderen. Voor deze kinderen is het vaak nog niet geheel duidelijk welke hulp en begeleiding het meest passend is. In de tijd dat de kinderen bij ons in een kleutergroep verblijven, brengen wij in kaart wat ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op basis hiervan beoordelen wij in overleg met het samenwerkingsverband of een kind op onze school blijft of dat een andere vorm van onderwijs passender is.