Het Team

Het team van SBO Het Kompas bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht beeldende vorming, een logopedist, een toegepast psycholoog, directie, intern begeleiders, een orthopedagoog, een administratief medewerker en een conciërge. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker van het sociaal wijkteam, een trainer Stop Stoer Doen, een jeugdarts, een kinderoefentherapeut en van een medewerker van Jeugd Hulp Op School. In individuele gevallen wordt ook door externen hulp geboden op school.