Peuters, kleuters en opvang

Leerlingen van SBO Het Kompas gaan voor buitenschoolse opvang vaak naar BSO locatie Groenland. Vanuit deze BSO locatie worden leerlingen om 08.15 uur naar school gebracht en/of om 14.00 uur gehaald Nadere informatie over locatie en werkwijze van de BSO is te verkrijgen bij via deze link